Oplossingen voor aansturing machines

De MRP software van ConstruSteel is de meest complete en geavanceerde MRP staalbouwsoftware ter wereld en biedt alle nodige oplossingen en informatie om het gehele productieproces te beheren en aan te sturen. Door de sterke focus op het optimaliseren van het staalbouwproces, heeft ConstruSteel geavanceerde technische software ontwikkeld.

Hoe u uw CNC machines eenvoudig kunt aansturen met ConstruSteel

ConstruSteel gebruikt standaard bestandsformaten voor integratie met alle machineleveranciers. Vanuit de werkvoorbereiding kunnen machines rechtstreeks worden aangestuurd (CAD/CAM) door o.a. DSTV. Zo kan een boor-/zaagstraat bijvoorbeeld automatisch de juiste posnr’s uit een handelslengte zagen. Machines van o.a. Voortman Steel Machinery, Peddinghaus en Kaltenbach kunnen deze DSTV+ standaard inlezen en aangestuurd worden via directe postprocessoren. Machines van Ficep kunnen door ConstruSteel aangestuurd worden middels een PNI-koppeling.

Voor het optimale rendement van uw CNC machine herkent de ConstruSteel software bovendien de ‘te verwachten’ productieproblemen en geeft hiervoor indien mogelijk alternatieven om het proces efficiënt en zonder problemen te laten verlopen. Daarnaast kunnen parameters voor de aansturing van machines worden beheerd.

Complete software voor de staalbouw

Feedback CNC machines staalbewerking

Als toevoeging op de te verwachten productietijden door middel van vooraf ingestelde parameters, biedt ConstruSteel ook de mogelijkheid om gerealiseerde productie- en bewerkingstijden van de CNC machine in te lezen. De feedback van machines wordt verwerkt in ConstruSteel en kan worden gebruikt bij het maken van kostprijsberekeningen, werkvoorbereiding en planning van productie. Zo kunt u vooraf productietijden beter inschatten met realistische data van uw machine. ConstruSteel koppelt met machines die deze data verzamelen en beschikbaar stellen middels een API.

ConstruSteel software pakketten