ConstruSteel lanceert versie 2020.3

Een volgende grote stap in het optimaliseren van het staalbouwproces, zo omschrijft ConstruSteel de lancering van de nieuwe versie van haar software. Er is achter de schermen druk gewerkt om de software te verrijken met nieuwe ontwikkelingen. Inmiddels zijn we alweer toe aan de lancering van ConstruSteel versie 2020.3 met doorontwikkelingen van koppelingen (o.a. Office 365 en Voortman machines), uitbreidingen van de ConstruSteel App en integraties met externe software. Ook zijn er weer volop nieuwe functionaliteiten, uitbreidingen en performance verbeteringen beschikbaar voor onze klanten. De update naar versie 2020.3 is per direct beschikbaar en wordt de komende periode gefaseerd uitgerold bij klanten.

Algemeen

Door heel ConstruSteel zijn verbeteringen op gebied van performance en interface doorgevoerd. Dit om de snelheid, stabiliteit, efficiëntie en het gebruiksgemak verder te optimaliseren.

Office365

Steeds meer bedrijven bewegen met hun applicaties naar de cloud. Door recente aanpassingen is het mogelijk om ConstruSteel in combinatie met Office365 te gebruiken. Documenten kunnen op uw gedeelde OneDrive staan en de synchronisatie met Exchange Online is mogelijk. De enige voorwaarde is de lokale installatie van Office applicaties om gebruik te kunnen maken van de documentgenerator.

Planning

Om uw projecten goed aan te sturen en geplande activiteiten tijdig te laten starten of op te volgen, dient u te weten of aan alle randvoorwaarden is voldaan. Door recente ontwikkelingen kunt u in de project planning zien of materialen zijn geleverd (i.v.m. starten van de geplande productie), de vracht is verzonden (i.v.m. starten van de geplande montage) of dat alle termijnfacturen zijn verzonden na montage. Kortom, met deze informatie krijgt u meer grip op uw planning!

Ook is er nieuwe functionaliteit beschikbaar die u de mogelijkheid geeft om bepaalde scenario’s in uw planning te simuleren. Een voorbeeld: als u door te weinig capaciteit bepaalde projecten wilt uitbesteden, kunt u deze projecten uitsluiten van uw capaciteitsplanning. U ziet in uw planning direct de impact van deze wat-als scenario’s.

Koppeling financiële pakketten

Om de koppeling met financiële pakketten te verbeteren en te zorgen dat gegevens in ConstruSteel en uw financiële pakket altijd gesynchroniseerd zijn, is de administratie van reeds gesynchroniseerde facturen geblokkeerd voor wijzigingen. Hiermee wordt voorkomen dat unieke facturen meerdere keren betaald worden.

Aansturing machines

Het is nog makkelijker geworden om machines en productie aan te sturen. De mogelijkheden van het machinepark nemen toe. Het komt steeds vaker voor dat er meerdere zones zijn waar het materiaal kan worden uitgevoerd. Voor Voortman machines met meerdere uitvoerzones is het nu mogelijk om vooraf in de Werkvoorbereiding aan te geven naar welke zone de bewerkte materialen gestuurd moeten worden.

Tevens wordt de zaaglengte (als deze afwijkt van de netto lengte) meegestuurd in de export van de DSTV machinebestanden, zodat de aansturing van de machines goed verloopt.

Uniformiteit en gebruiksgemak

In versie 2019.8 zijn de uniforme grids/schermen geïntroduceerd die het gebruiksgemak en uniformiteit van ConstruSteel verbeteren. Deze uniforme grids/schermen hebben wij nu verder uitgebreid naar Offertebeheer en Personeelsbeheer, zodat daar ook gebruik gemaakt kan worden van o.a. een Excel export en de mogelijkheden om eigen layouts op te slaan. Voor deze generieke functionaliteiten verwijzen wij gebruikers graag naar de opname van het Opfris webinar Sneltoetsen, hints & tips.

Daarnaast hebben we het filteren in grids/schermen verbeterd. Vanaf deze versie zal, als er een filter op een kolom is ingesteld, de filtering op een andere kolom niet meer alle waarden tonen, maar alleen nog de waarden waarop gefilterd kan worden.

Om het werken met ConstruSteel verder te vereenvoudigen kunt u vanuit de projectcockpit snel en vanuit één punt de taken voor uw projecten uitvoeren. Dit vermindert het navigeren naar de diverse modules. De projectcockpit is nieuwe functionaliteit binnen ConstruSteel.

Verder was het al mogelijk om inkoopfacturen automatisch te valideren. Deze functionaliteit is nu ook voor gescande inkoopfacturen uit Scan Sys beschikbaar, zodat uw facturenstroom eenduidig en snel afgehandeld wordt.

Om facturen sneller en makkelijker te kunnen fiatteren, kunt u vanuit de Factuurcontrole direct inzoomen op de eerder geboekte kosten.

ConstruSteel App

In de ConstruSteel App zijn diverse verbeteringen doorgevoerd t.b.v. gebruiksgemak. De hoeveelheid informatie van bestellingen is uitgebreid en het sorteren van of zoeken naar bestellingen en vrachten is verbeterd. Bij ontvangst van materiaal is het mogelijk om sneller leveringen in te boeken (o.a. door meerdere regels in een keer op een locatie binnen te melden). Bij het laden van vrachten is het mogelijk de sorteervolgorde van merken aan te passen en wordt het gewicht getoond bij het ad-hoc laden. Hierdoor sluit de ConstruSteel App nog beter aan op de praktijk.

Integratie met externe pakketten

ConstruSteel is een uitgebreid pakket waarin veel is ontwikkeld en waarin we continu door blijven ontwikkelen. Door de sterke focus op het primaire staalbouwproces, worden secundaire zaken niet altijd in ConstruSteel ontwikkeld. Om die reden hebben wij een integratie-laag (een API) ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om bijvoorbeeld te koppelen met externe systemen en software oplossingen. Hierbij kunt u denken aan het versturen van e-mails op het moment dat er een factuur wordt aangemaakt in ConstruSteel of een koppeling die u wilt realiseren met een extern pakket waarvoor op dit moment geen koppeling bestaat. Dit kunnen wij doen zonder ontwikkeling in ConstruSteel en dit is geheel naar uw wensen in te zetten. Voor meer informatie over het gebruik en de mogelijkheden van de ConstruSteel API kunnen klanten contact opnemen met de accountmanager.

Report Builder

De functionaliteit van de Report Builder is verder uitgebreid. Vanuit de Projectmutaties en de ToDo-list in het Dashboard kunnen nu ook zelfgemaakte rapporten worden afgedrukt. Verder zijn er nieuwe views beschikbaar gesteld en zijn bestaande views verder uitgebreid om beter in de rapportagebehoeften te voorzien. Voor meer informatie over het gebruik van de Report Builder en rapportages in Excel via ODBC verwijzen wij u graag naar het Opfris webinar Data, Excel & Report Builder op 9 juli 2020.

Updaten naar versie 2020.3

Versie 2020.3 is per direct beschikbaar en wordt de komende periode gefaseerd uitgerold bij ConstruSteel klanten. Voor vragen over deze update of het updaten van ConstruSteel software kunnen klanten contact opnemen met het Customer Care Center.