Bijna 40% van bouwsector ervaart personeelstekort

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven ondervinden in toenemende mate belemmeringen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van dit jaar werd 25 procent van de ondernemers hierdoor belemmerd bij hun bedrijfsactiviteiten, in de bouwsector (waaronder ook staalbouw) meldde 39 procent van de ondernemers personeelstekorten. Begin 2016 werd een tekort aan arbeidskrachten nog slechts door minder dan 5 procent van de bedrijven genoemd als belemmerende factor. Dit melden het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op grond van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Personeelstekort groot in bouw

Voor het eerst sinds 2008 hebben ondernemers in de bouw (waaronder ook staalbouw) het vaakst van alle sectoren te maken met een tekort aan arbeidskrachten. Volgens 39 procent van de ondernemers in die sector worden de bouwactiviteiten belemmerd door personeelstekort. In het tweede kwartaal maakte 19 procent van de bouwbedrijven hiervan melding.

Meeste vertrouwen in bouw en groothandel

Het vertrouwen van de ondernemers in de bouwsector is aan het begin van het derde kwartaal uitgekomen op 32,5. Een kwartaal eerder lag de stemmingsindicator met 27,1 enkele punten lager. Ook groothandelaren zijn bovengemiddeld positief gestemd.

Zie voor het volledige artikel: www.cbs.nl
Bron: CBS