ConstruSteel ERP Software
ConstruSteel Klantenportaal
 Support
Google plus
 LinkedIn  Twitter

Laatste nieuws

Meer doen, met dezelfde mensen! Méér doen met hetzelfde team
Het personeelstekort binnen de staalbouw wordt groter. Wilt u ook direct mé&eacu..
lees meer

Factory Production Control (FPC)

Om een CE-markering te mogen aanbrengen moeten fabrikanten die tijdens het productieproces bewerkingen uitvoeren op het basismateriaal beschikken over een Fabrieks Productie Beheersing ofwel Factory Production Control (FPC)-certificaat op basis van NEN-EN 1090-1. Met een dergelijk certificaat kan een fabrikant aantonen aan de eisen te voldoen en mag hij een zogenaamde CE-markering op zijn product aanbrengen.

Bij certificering van het Factory Production Control (FPC) wordt gekeken of de kwaliteit van de mensen, de productiemiddelen en de locatie voldoende zijn om het gevraagde product te kunnen leveren. Hierbij is ook de NEN-EN 1090-2 van belang want daarin zijn de technische eisen opgenomen waarmee een fabrikant kan aantonen aan de eisen te voldoen en waar naar de NEN-EN 1090-1 voortdurend verwijst.

FPC certificering volgens EN 1090
FPC activiteiten omvatten de specificatie en verificatie van grondstoffen en componenten (inclusief onderzoeken en testen die worden uitgevoerd tijdens de vervaardiging volgens een vaste frequentie met het oog op het eindproduct, de gebruikte materialen, machines en meetapparatuur) en de verificatie van het eindproduct.

Vereisten voor het FPC-systeem voor staal en aluminium constructies worden gespecificeerd in de norm EN 1090-1 in de clausules onder punt 6.3. De FPC moet gedocumenteerd worden en dient het volgende te omvatten:
 

 • Voor het organiseren, implementeren en onderhouden van de FPC moet een verantwoordelijk persoon worden toegewezen;
 • Beschrijving(en) van de FPC (procedures en instructies en eventueel een toelichting van de FPC);
 • Overzicht inzake de gestelde eisen (specificaties), zoals toegepaste productnormen, vereisten voor materialen of onderdelen die worden gebruikt in de productie, de eisen voor het product en proces in verschillende fasen van de productie, de potentiële milieu-eisen die samenhangen met de productie en opslag van het product;
 • Mogelijke documenten met aanbevelingen en richtlijnen;
 • Informatieve documenten/ referenties: wetten, technologische beschrijving, documentatie, technische, organisatorische overzichten;
 • Registraties waaruit blijkt dat de werking van de FPC doeltreffend is met objectief bewijs door gecontroleerde uitgevoerde activiteiten of resultaten.

Indien processen uitbesteed worden door een fabrikant dan dient er controle te worden uitgevoerd op de invloed van de overeenstemming van het product met de eisen. Inzake EN 1090-1 wordt geëist dat toezicht wordt gehouden op deze uitbestede processen. De manier waarop dit toezicht wordt doorgevoerd moet worden gespecificeerd in de documentatie van de FPC.

Een FPC-handboek moet bevatten:
 
 

 • Een beschrijving van de organisatie;
 • Algemene bepalingen met betrekking tot de vereisten voor FPC;
 • Organisatorische structuur en bepaling van de relatie van gezag en personeel dat de conformiteit van het product beïnvloedt;
 • Verwijzingen naar aspecten van de FPC, zoals beschreven in punt 6.3 van de norm EN 1090-1 en de toevoeging van de eisen voor het lassen in overeenstemming met het relevante deel van de EN ISO 3834;
 • Een lijst voor de relevante EN 1090-1, EN 1090-2, EN 1090-3 en EN-ISO 3834 procedures.

Ongeacht de layout van het FPC handboek moet er een beschrijving zijn van de wijze waarop aan elke eis wordt voldaan in de FPC documentatie volgens EN 1090 (rekening houdend met de eisen van EN ISO 3834). Een procedure dient als indeling te omvatten:
 

 • Het doel van de procedure;
 • Doel en toepassingsgebied;
 • Definities en referentiedocumenten;
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Beschrijving van de procedure;
 • Bijlagen en formulieren;
 • Distributie en wijze waarop wijzigingen of correcties aangebracht dienen te worden.

Eisen aan de fabrikant voor FPC
De fabrikant moet een lijst van de actuele documenten en gegevens van de FPC documentatie overdragen waarbij inhoudelijk ten minste een invulling wordt gegeven met verwijzing naar de volgende punten uit de EN 1090-1:

1. De onderneming inclusief details van de organisatiestructuur, competentie personeel, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

2. Inhoudelijk toezicht op gereedschappen en machines inclusief toezicht op de productiemachines en apparatuur, controle en testen van de inspectie- en testapparatuur

3. Productrealisatie inclusief vaststelling van de eisen (onderdeelspecificatie), structurele producten, inkoop, controle op de naleving van de specificaties, beoordelen van het product, compatibele producten, klachtenprocedure.
 
ConstruSteel BV
info@construsteel.com       

Kroezenhoek 1
NL - 7683 PP Den Ham

 

+31 546 678 300 (algemeen)
+31 546 678 302 (customer support)   

 
® ConstruSteel 2018 | Sitemap | Disclaimer