ConstruSteel ERP Software
ConstruSteel Klantenportaal
 Support
Google plus
 LinkedIn  Twitter

Laatste nieuws

Meer doen, met dezelfde mensen! Méér doen met hetzelfde team
Het personeelstekort binnen de staalbouw wordt groter. Wilt u ook direct mé&eacu..
lees meer

Projectplanning

In de softwaremodule projectplanning kunnen projecten overzichtelijk en flexibel gepland worden. In de staalbouw is het een "must" om een flexibele projectplanning te hebben, aangezien de planning continu kan wijzigen. Daarnaast is in de staalbouw een goed overzicht van de planning erg belangrijk. In één oogopslag moet duidelijk zijn welke (sub)projecten wanneer gepland zijn en hoeveel capaciteit er per afdeling per periode nog beschikbaar is. 

Deadlines en (opdelen) activiteiten
Er wordt in de staalbouw veelal gewerkt met deadlines per (sub)project. Vanzelfsprekend is hiervoor functionaliteit aanwezig en kan er "omgekeerd" gepland worden. Er wordt dan vanaf een einddatum als het ware teruggepland.

Activiteiten als engineering, productie, conservering, transport en montage zijn onderling "gelinkt" en kunnen eenvoudig gezamenlijk verschoven worden. De wijzigingen worden direct in de de strokenplanning getoond. Per afdeling, medewerker en machine kan de over- of ondercapaciteit bekeken worden. Vanzelfsprekend is ook de inrichting van de projectplanning flexibel en kan bijvoorbeeld de afdeling productie gedetailleerder gepland worden. Door activiteiten "op te splitsen" in: voorbereiden (platen, profielen, posnr's maken), samenstellen (hechten), lassen en controle is het mogelijk om per activiteit te plannen.

Capaciteit per afdeling, medewerker en machine
Er kan in de projectplanning gewerkt worden met een eindige of oneindige capaciteit:

 • Als er met eindige capaciteit wordt gepland, zullen de beschikbare uren van de productiemiddelen (mens en machine) worden afgezet tegen de te plannen uren van de projecten. De beschikbare capaciteit wordt automatisch uit de HRM-module personeelsbeheer overgehaald door middel van een realtime koppeling, waardoor de beschikbare uren altijd up-to-date zijn in de projectplanning. Tijdens het plannen kan aangegeven worden hoeveel uren er meer of minder gepland moeten worden dan beschikbaar. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die standaard de capaciteit van twee medewerkers in de werkplaats willen reserveren voor het bonnenwerk dat tussendoor komt. Ook het registreren en factureren van deze zogenaamde directe opdrachten is mogelijk in ConstruSteel. Bij het plannen met de eindige capaciteit kunnen dus de geplande activiteiten of uren vergeleken worden met de beschikbare capaciteit per afdeling. Er kan direct gezien worden of er mensen ingehuurd moeten worden, of dat er nog extra werk ingepland kan worden.
   
 • Als er met oneindige capaciteit wordt gepland, zullen de projecten onafhankelijk van de beschikbare uren worden gepland. Er wordt een begin- en einddatum per activiteit per project gepland en dit wordt in de strokenplanning als een strook gevisualiseerd zonder dat er berekend wordt of de beschikbare capaciteit volstaat.
 
Kleur per afdeling
Voor een optimaal overzicht is het mogelijk om per afdeling de gewenste kleur in te stellen.

Voortgang uren 
Om een goed overzicht te houden van de voortgang is het mogelijk om de gewerkte uren te laten zien in de planning. Een melding kan worden ingesteld bij een dreigende overschrijding van de geplande uren.

Mijlpalen
Er kunnen voor elk project mijlpalen worden aangemaakt. Dit kan bijvoorbeeld voor het sturen van tekeningen ter controle of het versturen van (termijn)facturen. Een mijlpaal kan in de agenda van de verantwoordelijke medewerker getoond worden en vanzelfsprekend kan deze agenda gesynchroniseerd worden met mobiele telefoons en tablets.

Kenmerken projectplanning
 • Automatische planning van activiteiten zoals productie en werkplaatsuren
 • Automatische planning van afdeling, medewerker en machine
 • Automatisch overhalen van projectbudget (uren)
 • Automatisch overhalen van capaciteit vanuit HRM-personeelsbeheer (uren)
 • Automatische voortgang van gewerkte uren
   
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en functionaliteiten van ons systeem? Vraag gerust schermafbeeldingen op via info@construsteel.com onder vermelding van de betreffende modules.
 
ConstruSteel BV
info@construsteel.com       

Kroezenhoek 1
NL - 7683 PP Den Ham

 

+31 546 678 300 (algemeen)
+31 546 678 302 (customer support)   

 
® ConstruSteel 2018 | Sitemap | Disclaimer