ConstruSteel ERP Software
ConstruSteel Klantenportaal
  Support
Google plus
  LinkedIn   Twitter

ConstruSteel en de AVG

U heeft wellicht al gehoord van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wet is in 2016 in werking getreden ter bescherming van persoonsgegevens en verplicht partijen inzicht te geven in wat er met gegevens gebeurt en hoe deze zijn beveiligd. Vanaf 25 mei 2018 zal deze wet worden gehandhaafd. Registreert u persoonsgegevens, dan moet u voldoen aan de regels van de AVG. Voldoet uw organisatie niet aan de regels, dan riskeert u forse boetes.
 
Is uw organisatie al voorbereid op de handhaving vanaf 25 mei 2018?
Zoals elke organisatie, beschikt ook uw organisatie waarschijnlijk over persoonsgegevens. Denkt u bijvoorbeeld aan personeelsgegevens, maar ook aan gegevens van klanten en andere relaties. Deze gegevens kunnen verwerkt worden door derde partijen. Uw organisatie dient met deze verwerkende partijen een zogenoemde ‘Verwerkersovereenkomst’ te sluiten. In relatie tot ConstruSteel zijn de klanten van ConstruSteel ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. 
 
Verwerkersovereenkomst
Als service heeft ConstruSteel voor haar klanten een 'Verwerkersovereenkomst' samengesteld en reeds per mail verzonden. Deze overeenkomst is nodig om op de juiste wijze alle rechten en plichten tussen de Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker vast te leggen. 
 
AVG update ConstruSteel V21.02
In de update van ConstruSteel naar versie 21.02 heeft ConstruSteel een aantal wijzigingen doorgevoerd ten gunste van de beveiliging van de database van haar klanten. Ook heeft ConstruSteel enkele handreikingen en aandachtspunten op schrift gesteld om haar klanten wat betreft inrichten en databasebeheer van ConstruSteel ‘AVG-compliant’ te maken. Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de regels van de AVG bij de organisatie zelf. ConstruSteel V21.02 wordt per medio mei gefaseerd uitgeleverd. 
 
Vragen over de AVG?
Voor inhoudelijke vragen over de AVG verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksoverheid of uw jurist. 
 
Wenst u ondersteuning bij de inrichting van ConstruSteel in het kader van de AVG dan verzoeken wij u te mailen met consultants@construsteel.com, wij nemen dan contact met u op. Heeft u onze mail met informatie over de AVG en de verwerkersovereenkomst gemist, dan kunt u dit kenbaar maken per mail: info@construsteel.com.
ConstruSteel en de AVG - ConstruSteel
 
ConstruSteel BV
info@construsteel.com       

Kroezenhoek 1
NL - 7683 PP Den Ham

 

+31 546 678 300 (algemeen)
+31 546 678 302 (customer support)   

 
® ConstruSteel 2018 | Sitemap | Disclaimer