ConstruSteel ERP Software
ConstruSteel Klantenportaal
  Support
Google plus
  LinkedIn   Twitter

Laatste nieuws

MKB Innovatie Top 100 2018 - ConstruSteel ConstruSteel enige softwarebedrijf voor staalbouw in Innovatie Top 100
Woensdag 26 september 2018 presenteerde de Kamer van Koophandel voor de 13e keer de ran..
lees meer

Frequently Asked Questions - Veelgestelde vragen

>ERP & MRP?
Het begrip ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Dit begrip wordt gebruikt voor software die alle processen binnen een bedrijf ondersteunt en daarom wordt een ERP-pakket ook vaak een ‘bedrijfsbeheersysteem’ genoemd. Waar voorheen veel bedrijven gebruik maakten van verschillende programma’s om hun bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, kunnen in een kernprogramma alle bedrijfsprocessen (afdelingen) worden ondergebracht. In een ERP systeem worden gegevens (bijvoorbeeld artikelen, offertes, opdrachten, etc.) slechts eenmaal ingevoerd en kunnen deze gegevens overal hergebruikt worden. Iedere werknemer kan van het begin- tot eindstadium altijd beschikken over actuele informatie. Een ERP-systeem biedt veel voordelen, zoals een efficiëntere manier van werken, betere communicatie / overdracht van informatie en een aanmerkelijke kostenreductie.

Met MRP software wordt alles met betrekking tot materialen bedoeld. Werkvoorbereiding, aanvragen, inkoop, logistiek, planning, etc. Deze MRP-processen zijn bij projectgeoriënteerde bedrijven, dus bedrijven die klantorderspecifieke eindproducten maken, erg belangrijk. Deze zogenaamde klantordergestuurde ondernemingen maken namelijk eigenlijk elke keer prototypes en hierdoor is het moeilijk om de eindproducten te optimaliseren. Door de processen te optimaliseren is het mogelijk om zowel de kwaliteit als levertijd van de eindproducten sterk te verbeteren.  Top
>Waarvoor is ConstruSteel ERP ontwikkeld?
ConstruSteel ERP en MRP is ontwikkeld om de processen bij projectgeoriënteerde bedrijven te optimaliseren. Deze zogenaamde klantordergestuurde ondernemingen maken eigenlijk elke keer prototypes en hierdoor is het moeilijk om de eindproducten te optimaliseren. Door de processen te optimaliseren is het mogelijk om zowel de kwaliteit als levertijd van de eindproducten sterk te verbeteren. De efficiency en flexibiliteit van de onderneming kan sterk verbeterd worden door het gebruik van een bedrijfsbeheersysteem.

De software van ConstruSteel is uniek ten opzichte van andere ERP en MRP software leveranciers. Onze software is standaard per branche al “vooringericht” (afgestemd op de branche), waardoor iedereen snel met de software kan werken. Door te werken met ’bouwstenen’ is het mogelijk om het bedrijfsbeheersysteem modulair op te bouwen; zo kan naar wens begonnen worden met een of meerdere modules / bouwstenen. Ook kunnen klanten rekenen op uitstekende trainingen en optimale service van onze helpdesk. Zowel updates voor de software als de artikelprijslijsten (beschikbaar per branche) kunnen automatisch gedownload en geïnstalleerd worden. Mede dankzij ontwikkelingen voor onze internationale klantenkring is de flexibiliteit van onze ERP-software uniek. Door deze flexibiliteit biedt onze software voor zowel het middenkleinbedrijf als voor grote ondernemingen een ideale oplossing.

ConstruSteel ERP en MRP biedt een unieke totaaloplossing: in 1 systeem zijn alle processen ondergebracht, zowel de technische als financiële processen. Top
>Kunnen bepaalde modules losstaand aangeschaft worden?
Ja, naast de diverse bundels kan er ook met één losse module begonnen worden; zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met de calculatiemodule te beginnen indien men graag een oplossing wil hebben voor kostprijsberekening. Eventueel kan het systeem later nog uitgebreid worden. Op deze manier is het mogelijk dat het systeem met de wensen van het bedrijf meegroeit. Top
>Is het mogelijk met meerdere gebruikers gebruik te maken van 1 licentie?
Ja, het is in ConstruSteel mogelijk om meerdere gebruikers gebruik te laten maken van 1 licentie. Het aantal gebruikers is per module / bouwsteen / systeem in te stellen. Top
>Op welke wijze kan ik het bedrijfsbeheer systeem installeren binnen mijn bedrijf?
De installatie van een ConstruSteel-module is eenvoudig zelf uit te voeren. Een installatieprogramma gecombineerd met een duidelijke installatiehandleiding zorgt voor een minimale installatietijd. Onze helpdesk geeft indien gewenst telefonisch of online ondersteuning bij de installatie (voor online support is een Internetaansluiting op desbetreffende pc vereist). Natuurlijk is het ook mogelijk de installatie door ons te laten verzorgen en om training op locatie te krijgen. Voor de aanschaf van meerdere modules is het aan te bevelen om installatie / instructie / implementatiebegeleiding op locatie in te plannen.  Top
>Hoelang duurt de implementatie?
Het implementatietraject verschilt per bedrijf en natuurlijk per samenstelling van het softwarepakket. Bij een losse module kan de installatie veelal zelf worden gedaan en volstaat een dagdeel begeleiding. Bij implementatie van het gehele bedrijfsbeheersysteem wordt eerst grondig gekeken naar uw bedrijf, het eventuele vorige pakket en eventueel aanwezige financiële administratie. Ieder bedrijf werkt anders en verlangt een andere werkwijze met het bedrijfsbeheersysteem.

Aangezien ConstruSteel een vooringericht systeem is kan dit snel en efficiënt worden bijgesteld naar de eisen en wensen van het bedrijf. Er kan gefaseerd worden begonnen met een gering aantal modules, zodat niet het hele bedrijf in één keer over moet op de nieuwe software. De praktijk wijst dan uit hoe snel dit uitgebreid kan worden en het bedrijfsbeheer systeem volledig geïmplementeerd zal zijn. Normaal is in het MKB gemiddels 5 begeleidingsdagen met een consultant voldoende om ConstruSteel ERP organisatiebreed in te voeren. Top
>Waarom heeft ConstruSteel de Marking App voor Tekla Structures ontwikkeld?
Deze App is een aanvulling op ontwikkelingen van Tekla. ConstruSteel wil haar klanten de mogelijkheid geven om processen zo optimaal mogelijk te organiseren. Dit wil zeggen: optimaal gebruik maken van machineuren, zonder onnodige verspilling. Top
>Wat zijn de mogelijkheden m.b.t. het verkrijgen van een subsidie?
Het is voor constructiebedrijven mogelijk om subsidie te krijgen op de implementatiebegeleiding/opleiding. Voor inlichtingen kunt u voor Klein Metaal contact opnemen met OOM, tel. 0172 521555 (zie www.oom.nl voor uw regiocoördinator) en voor Groot Metaal met O+O, tel. 070 3171900. (zie ook: www.oom.nl) >>> zoeken/formulieren >>> cursuscatalogus. Top
>Op welke ondersteuning kan ik rekenen wanneer de software eenmaal is geïnstalleerd en geïmplementeerd?
U heeft de mogelijkheid om een onderhouds- en servicecontract af te sluiten. De kosten voor dit contract zijn afhankelijk van de omvang van uw configuratie. Wanneer u een onderhoudscontract heeft afgesloten kunt rekenen op toelevering van nieuwe versies en (online-)support van onze helpdesk. Top
>Kan ik mijn huidige relaties (debiteuren / crediteuren) importeren in ConstruSteel?
Ja, het is mogelijk om uw huidige relaties te importeren inConstruSteel. In ConstruSteel kunnen deze relaties geïmporteerd worden met één druk op de knop indien het bestand uit MS-Office komt, maar door onze ruime ervaring met het vervangen van andere softwaresystemen, kunnen we ook informatie hergebruiken uit vele andere systemen. 

Indien we een conversie toepassen vanuit een "te-vervangen-systeem" kunnen we ook informatie als grootboek-schema, openstaande posten, onderhanden-werk, etc. overnemen. Top
>Is het mogelijk per relatie te zien wat de scoringskans is betreffende het aanbieden van offertes?
Ja, het is in ConstruSteel eenvoudig mogelijk om overzichten te maken die per relatie de in opdracht gekregen en afgewezen offertes met bijbehorende bedragen laat zien.

Een forecast van de verkoop geeft een exacte prognose van de te verwachten opdrachten. In het CRM-deel zijn volop mogelijkheden aanwezig voor het maken van forecasten, rapportages en grafieken. Top
>Is het mogelijk de deadline voor het uitbrengen van offertes bij te houden voor meerdere calculatoren?
ConstruSteel heeft een geïntegreerde agenda waarin het mogelijk is voor meerdere gebruikers alle deadlines van alle offertes te tonen.

Er kan een melding gegeven worden worden bij het verlopen van een deadline.

Er kan per offerte een prioriteit en categorie worden aangegeven. Top
>Is het mogelijk meerdere calculaties te maken onder hetzelfde offertenummer?
Ja, er kunnen verschillende suboffertes aangemaakt worden en tevens is het mogelijk van dezelfde calculatie meerdere alternatieven aan te bieden. Top
>Is het mogelijk met meerdere leveranciers te werken per artikel en kan er daarnaast nog een projectprijs worden aangevraagd?
Ja, er worden standaard prijslijsten van meerdere staalleveranciers meegeleverd die optioneel d.m.v. automatische updates onderhouden worden. Tevens is het mogelijk om zelf leveranciers met artikelen en prijzen te importeren en te updaten.

Onze klanten hebben veelal een prijslijstabonnement bij ons afgesloten waardoor men automatisch de laatste prijswijzigingen ontvangt. In onze calculatiesoftware is een prijsvergelijking eenvoudig te maken. Tevens hebben we prijsaanvraag mogelijkheden in de software ingebouwd. Speciale kortingen, zoals projectprijzen, worden eenvoudig ingesteld in de calculatie. Top
>Kan er met oudere prijslijsten gerekend worden?
Ja, er wordt een historie van prijslijsten voor iedere leverancier bijgehouden. Dit maakt het mogelijk een project met verschillende prijslijsten door te rekenen en naast elkaar te zetten voor een vergelijk. Top
>Is het mogelijk met een variabele schroottoeslag te rekenen?
Voor zover de leverancier de schroottoeslag niet in de prijslijsten heeft verwerkt is het in ConstruSteel mogelijk zelf een schroottoeslag in te stellen die per project kan variëren. Top
>Wordt er in de projectplanning rekening gehouden met vakanties bij het bepalen van de capaciteit?
Ja, vakanties worden op medewerkerniveau bepaald en kunnen in mindering gebracht worden op de beschikbare capaciteit. In de planningsmodule is het mogelijk te werken met eindige en indien gewenst oneindige capaciteit (instelling). Ook overige absenties zoals ziekte en verlofdagen kunnen worden verwerkt in de capaciteit. Een andere functionaliteit is dat medewerkers die slechts voor 50% inzetbaar zijn ook als zodanig in de capaciteit verwerkt worden. Top
>Is het mogelijk zelf lijsten of standaarddocumenten te genereren?
Door een geïntegreerde rapportgenerator en documentenbeheer zijn allerlei zelf aan te maken documentsjablonen in te stellen die in het hele pakket te gebruiken zijn voor bijvoorbeeld offertes, bestellingen, pakbonnen etc. Er kan gewerkt worden met de rapportgenerator of met MS-Office, Word / Excel. Top
>Kunnen er bijlagen aan offertes en projecten worden gekoppeld?
Ja, elk willekeurig bestand dat digitaal voorhanden is kan door middel van ‘drag & drop’ (slepen) aan een offerte of project worden toegevoegd. Dit kunnen Word documenten, Excel sheets, tekeningen, foto’s, maar ook complete e-mails inclusief bijlagen zijn. Top
>Heeft ConstruSteel ook een financiële module?
Ja, ConstruSteel voorziet in een compleet pakket voor constructiebedrijven, dus inclusief zowel project- als bedrijfsadministratie. De helpdesk biedt optimale ondersteuning bij alle technische en financiele vragen.

ConstruSteel heeft besloten om haar ERP-pakket te koppelen aan meerdere bestaande financiële pakketten. Hiervoor is gekozen omdat bij de meeste bedrijven reeds een financieel pakket aanwezig is en omdat ConstruSteel zich zo internationaal kan conformeren aan de diverse landelijke financiële wetgevingen: in het buitenland heeft ConstruSteel een koppeling met de specifieke financiële pakketten die daar gebruikt worden.

ConstruSteel is volledig geïntegreerd met de financiële software van AccountView. Er bestaat een gestandaardiseerde intelligente koppeling die in twee richtingen werkt. Het voordeel van deze integratie is dat men enerzijds op branchetechnisch gebied van alle staalbouwexpertise in ConstruSteel gebruik kan maken en aan de andere kant alle mogelijkheden ter beschikking heeft van een uitgebreid modulair opgebouwd financieel pakket als AccountView. Tevens is er een bidirectionele koppeling aanwezig voor UNIT4 MULTIVERS. Koppelingen met Exact software en andere administratiepakketten zijn standaard ook mogelijk. Top
Verberg alle antwoorden | Toon alle antwoorden
 
ConstruSteel BV
info@construsteel.com       

Kroezenhoek 1
NL - 7683 PP Den Ham

 

+31 546 678 300 (algemeen)
+31 546 678 302 (customer support)   

 
® ConstruSteel 2018 | Sitemap | Disclaimer