ConstruSteel ERP Software
  Support
Google plus
  LinkedIn   Twitter

Laatste nieuws

ConstruSteel versie 19 ConstruSteel versie 19
Zoals u van ons gewend bent blijven wij innoveren. Wereldwijd worden onze klanten via o..
lees meer

Lascertificaat

Volgens de NEN EN 1090-2 dient gelast te worden in overeenstemming met de eisen van het relevante deel van de EN ISO 3834. In verband met het FPC-systeem moeten ook de aspecten van de kwaliteitseisen worden opgenomen voor het lassen volgens EN ISO 3834, inclusief de noodzakelijke procedures en het uitvoeren van de nodige registraties.

Voor het lassen is het essentieel dat de werkplaats en het lasgereedschap gecontoleerd worden en voldoen aan de eisen voor de FPC met betrekking tot gereedschappen, machines en personeel.

Het lascertificaat behoort de volgende informatie te bevatten:
  • Toepassingsgebied en van toepassing zijnde normen
  • Uitvoeringsklasse(n)
  • Lasproces(sen)
  • Moedermateriaal (-materialen)
  • Verantwoordelijke lascoördinator (EN ISO 14731)
ConstruSteel BV
Bezoekadres
Kroezenhoek 1
NL - 7683 PP Den Ham

Postadres
Postbus 21
NL - 7683 ZG Den Ham

+31 546 678 300 (algemeen)
+31 546 678 302 (helpdesk)
info@construsteel.com          
® ConstruSteel 2015 | Sitemap | Disclaimer