ConstruSteel ERP Software
ConstruSteel Klantenportaal
  Support
Google plus
  LinkedIn   Twitter

Nieuwe oplossing: Productiebeheersing

Productiebeheersing is het volgen van productievoortgang van unieke possen en merken in ConstruSteel en beantwoordt de volgende vragen: Zijn de possen al gereed? Waar in het proces is een merk? Wat is de status? Welke stappen moeten nog worden ondergaan?

Deze informatie komt onder andere voort uit de volgende deelprocessen:
- Voorbewerking.
- Samenstellen & aflassen.
- Transport & conserveringen.
- Montage.

U kunt zelf een keuze maken welke deelprocessen voor u van belang zijn om te volgen en daarop uw voortgang monitoren.

De informatie die uit de productiebeheersing onttrokken kan worden, kan gebruikt worden om:
- Grip te krijgen op de voortgang van possen en merken.
- Aan te tonen welke medewerker wat gedaan heeft.
- Inzichtelijk te maken hoeveel arbeid er per uniek merk is verricht en dit vergelijken met andere identieke merken en medewerkers.
- Slimme selecties te maken op basis van een status.
- Te zien welke merken er reeds zijn verzonden naar de conserveerder en/of bouwplaats.

Tevens kan in de module Productiebeheersing gebruik worden gemaakt van de volgende opties:
- Bewerkingen gereed melden.
- Vrachtstatus inzien.
- Possenstatus inzien.
- Merkenstatus inzien.
- (Las-)controles uitvoeren en vastleggen t.b.v. CE markering.
- Verrichte arbeid per uniek merk bijhouden.
- Details van een merk weergeven, zoals de geregistreerde uren en statuswijzigingen.
- Vrachten dynamisch beladen.

Productiebeheersing is een geheel nieuwe module. Wilt u meer informatie ontvangen? Klik dan hier.
Productiebeheersing - ConstruSteel
 
ConstruSteel BV
info@construsteel.com       

Kroezenhoek 1
NL - 7683 PP Den Ham

 

+31 546 678 300 (algemeen)
+31 546 678 302 (customer support)   

 
® ConstruSteel 2018 | Sitemap | Disclaimer