ConstruSteel ERP Software
ConstruSteel Klantenportaal
  Support
Google plus
  LinkedIn   Twitter

Infodag Productiebeheersing: geslaagd!

Op de dag dat leerlingen van het middelbaar onderwijs uitslag van het eindexamen kregen, vond in Nieuwerkerk de infodag Productiebeheersing van ConstruSteel plaats. Uitslag: geslaagd! Binnen 1,5 uur werden de deelnemers bijgepraat over efficiency kansen binnen het productieproces. Met interessante sprekers en een mini-beurs keken de deelnemers terug op een leuke en leerzame middag vol nuttige informatie.

Efficiency in de branche
Tijdens het lunchbuffet werd een goede bodem gelegd voor de plenaire sessie. Om 13.00 uur heette Martijn Gierveld (Manager Operations ConstruSteel) iedereen hartelijk welkom. Iedere deelnemer werd gevraagd naar zijn/haar persoonlijke doel voor deze infodag. Na het welkomstwoord sprak de heer Frank Maatje (Directeur Bouwen met Staal) over de ontwikkelingen binnen de staalbouwbranche. Onder andere de positie van de Nederlandse staalbouw in vergelijking met de Europese markt, ontwikkelingen ten opzichte van andere branches, turnkey projecten en het belang van ketensamenwerking en automatisering. Maatje: “In deze concurrerende markt is het noodzakelijk om te gaan samenwerken in de keten. Dit betekent standaardisering en automatisering. Ook binnen het eigen productieproces van de staalbouwer. Dat maakt de internationale concurrentiepositie van Nederlandse staalbouwers binnen de Europese markt sterker.”

Productiebeheersing van A tot Z
De logische vervolgvraag ‘Wat kan ik in mijn organisatie automatiseren om efficiënter te werken?’ werd behandeld tijdens de presentatie van Brian Hendriks (Accountmanager ConstruSteel). Als software-partner van veel Nederlandse (maar ook buitenlandse) staalbouwers komt hij in zijn dagelijkse werk veel inefficiënte praktijkvoorbeelden tegen binnen het productieproces. Geen inzicht op de voorgang binnen de productie. Het missen van grip op zaken tijdens capaciteits- of logistieke vraagstukken. Het is aan de orde van de dag bij veel staalbouwers. Aan de hand van praktische voorbeelden werden de deelnemers meegenomen in de wereld van automatisering. Hierbij werden oplossingen beschreven voor dagelijkse problemen die soms eenvoudig te verhelpen of te voorkomen zijn.

De automatiseringsoplossingen voor de koppeling met Tekla Structures, een heldere projectplanning, het digitaliseren en eenduidig opslaan van documenten binnen één systeem, track & trace van materiaal én arbeid, de borging van CE-markering binnen één systeem en de Tekla Scribing Plug-in werden behandeld. Actuele aandachtspunten binnen het productieproces. Gezien het fanatiek maken van notities werd dit ook door de aanwezige deelnemers zo ervaren.

Efficiënt inrichten van CE-markering
De heer Lars Schimmer (Schimmer Consultancy) ging in de laatste presentatie nog dieper in op de borging van CE-markering / NEN EN-1090 binnen de software van ConstruSteel. Per 2 mei jl. zijn ConstruSteel en Schimmer Consultancy daarvoor een partnership aangegaan. Schimmer: “Het doel is om met zo weinig mogelijk concessies de staalbouwer te laten voldoen aan de normering. Juist doordat de software van ConstruSteel met mijn FPC handboek is afgestemd, is de drempel voor staalbouwers nog lager om de CE-markering / NEN-EN 1090 goed in te richten. Borging van kwaliteit met een minimale investering. En dat in één totaalpakket.”

Mini-beurs
In de wrap up werden de sprekers bedankt, werden de presentaties kort samengevat en was er ruimte om vragen uit de zaal te beantwoorden. Na de centrale afsluiting van de plenaire sessie werd er onder het genot van een hapje en drankje nagepraat over het doorvoeren van efficiency binnen het proces. Deelnemers kregen meer informatie bij de stands van Construsoft, Schimmer Consultancy, Altec Industrial Identification en ConstruSteel.

Al snel werd duidelijk dat de deelnemers met veel nieuwe informatie huiswaarts konden keren. Men gaf aan de inhoud interessant gevonden te hebben. Het resultaat wat ons betreft: geslaagd!

“Praktisch en duidelijk! Hier gaan we zeker mee aan de slag."

“We zitten nu te bedenken hoe wij binnen ons proces de oplossingen het beste kunnen toepassen.”

“Kort maar krachtig. Prima.”


Via deze weg willen wij alle bezoekers, sprekers en partners nogmaals van harte danken voor hun bijdrage aan deze informatieve middag. 
Was u niet in de mogelijkheid om deze sessie bij te wonen, maar wilt u wel informatie ontvangen? Vraag dan gerust informatie op via deze link.
Foto informatiedag productiebeheersing1 Infodag Productiebeheersing 1 - ConstruSteel Infodag Productiebeheersing 3 - ConstruSteel Infodag Productiebeheersing 4 - ConstruSteel Infodag Productiebeheersing 5 - ConstruSteel Infodag Productiebeheersing - ConstruSteel Infodag Productiebeheersing 6 - ConstruSteel Infodag Productiebeheersing 7 - ConstruSteel Infodag Productiebeheersing 8 - ConstruSteel
 
ConstruSteel BV
info@construsteel.com       

Kroezenhoek 1
NL - 7683 PP Den Ham

 

+31 546 678 300 (algemeen)
+31 546 678 302 (customer support)   

 
® ConstruSteel 2018 | Sitemap | Disclaimer